header

Danskfaglige kurser til lærere på mellemtrinnet og i udskolingen

   

FORSIDE

Vi arbejder med alle danskfagets fire kompetenceområder og har hver især vores særlige fokusområder som fx på skrivestrategier og tekstbevidsthed i skriftlig fremstilling, søg og brug af internettet, mundtlighed, karaktergivning, læsning samt nabosprog.

Vi kender hinanden fra Undervisningsministeriet, hvor vi i tre år var et fasttømret makkerpar som fagkonsulenter i dansk.