header

Om Charlotte Rytter

Jeg har været lærer siden det forrige århundrede. Nærmere bestemt dimitterede jeg i 1995 fra Københavns Aftenseminarium.

Tidligere var jeg fagkonsulent i Undervisningsministeriet og sad i den forbindelse med i arbejdsgruppen omkring udarbejdelsen af Nye Fælles Mål for faget dansk.

I dag arbejder jeg som selvstændig danskkonsulent, hvor jeg turnerer landet rundt og holder kurser for dansklærere eller vejleder fagteam med særlige faglige fokus. Derudover udarbejder jeg læremidler for primært Gyldendal, og sidst men ikke mindst er jeg beskikket medlem af opgavekommissionen i dansk skriftlig fremstilling.

Jeg har efterhånden mere end 10 udgivelser bag mig, når jeg både tæller de analoge bøger og de digitale forløb sammen. Blandt andet har jeg har udarbejdet det første undervisningsmateriale, der grundigt guider eleverne til at bruge information og inspiration fra internettet i deres skriftlige besvarelse Prøveklar. Skriftlig fremstilling. Guide til Iprøven samt Søg, vurder, brug – en miniguide til informationssøgning på nettet.

 

 

Min faglige interesseområder og det jeg tilbyder kurser i er:

  • Skriftlig fremstilling, skrivestrategier og tekstbevidsthed
  • Brug af internettet i undervisningen
  • Layout der fremmer kommunikationen
  • Den mundtlige prøve med fokus på fordybelse, indsigt og perspektivering
  • Analyse af sagtekster og nye genrer i undervisningen