header

Lises kurser

Spændende nabosprogsundervisning
– Slå 2 fluer med ét smæk!

Arbejd med nabosprog og få gode nordiske tekster, som også kan bruges som opgivelser i 9. klasse

Kurset indeholder nordiske:

 • Tekster
 • Film
 • Sangtekster
 • TV-kanaler
 • Facts om alle landene
 • Færdige arbejdsark

 

 

 

 

 

 

På kurset vil du få færdige forløb, materialer og PowerPoints, som du kan gå lige ud at anvende i klassen. Kurset giver eksempler på, hvordan nabosprogsundervisning kan gøres vedkommende, effektiv og spændende.

Der vil især være fokus på færdigheds- og vidensområdet Sprog og kultur under kompetenceområdet Kommunikation, fordi det er det kommunikative aspekt ved sprogene, der er interessant. Det skal gøres attraktivt, at man ved at kunne en lille smule norsk og svensk kan begå sig i hele Norden blandt næsten 27 millioner mennesker.

Jeg har de sidste par år været projektleder for ’Nordiske Forsøgsklasser’. I den forbindelse har jeg besøgt klasser i alle de nordiske lande. Projektet har haft fokus på at styrke børn og unges sprogforståelse med særligt fokus på lytteforståelsen.

Det er erfaringer og gode ideer fra alle de nordiske lande, jeg vil videregive, så det bliver let at give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab – og ikke mindst at vise eleverne, at det er en gevinst at kunne begå sig i hele Norden på sit modersmål.

 


 

Karaktergivning i folkeskolen
– Få et fælles sprog og fokus om kvalitet i karaktergivning

Dette kursus tilbydes i samarbejde med Klaus Fink, tidligere fagkonsulent i matematik i UVM.

Kurset er på 3 timer og indeholder:

1 times fælles oplæg

 • Hvilke formelle regler er der til karaktergivning?
 • Standpunktskarakterer og prøvekarakterer
 • Hvilke elementer kan indgå i bedømmelsesgrundlaget for en karakter? Og hvilke kan ikke?
 • 7-trinsskalaen – hvorfor det?
 • Absolut karaktergivning og relativ karaktergivning
 • Forbindelsen mellem Fælles Mål og karaktergivning
 • Hvordan skal og kan karakterbekendtgørelsen og de vejledende karakterbeskrivelser bruges til karaktergivning?
 • Hvordan kan den løbende evaluering bruges til karaktergivning?
 • Hvad gør vi med elever, der forsømmer meget og ikke afleverer?

 

2 timers oplæg og workshop for henholdsvis dansk- og matematiklærere

 • Karakterbedømmelse i dansk og matematik med praktiske eksempler og øvelser

Kurset kan også tilbydes kun for dansklærere!

 

 


 

 

Skriftlig fremstilling 2018
– Få eleverne i TOPFORM til prøverne 2018

Nu har vi haft 1. år med prøver for 9. klasse med adgang til internettet for alle elever. Det gav eleverne mange udfordringer og censorerne mange erfaringer.

 • Hvilke erfaringer har det givet?
 • Hvad skal eleverne huske?
 • Hvad var svært?

På baggrund af mange prøveresultater fra sommerprøverne 2017 giver kurset praksisnære tips og ideer til, hvordan eleverne klarer prøverne 2018 med gode resultater.

 


 

Mundtlig dansk
– Spar tid og få en skatkiste af tekster, der dækker ”de 4 kasser”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan sammensætter du stof og opgivelser fra 8. og 9. klasse?

Få nogle af de bedste forløb og tekster, som jeg har udviklet, brugt, set eller hørt i mit lange lærerliv.

Der vil være eksempler på gode tekster til alle ”de fire kasser” med undervisningsforslag og ideer til fordybelsesområder, som du kan tilrettelægge sammen med dine elever. 

Læs fx om multimodale og æstetiske tekster i min artikel Succes med andre udtryksformer i Dansklærerforeningens blad DANSK (4.12.2016), side 16

https://issuu.com/dansklf/docs/dansk_4_2016_epage

 

 


 

Styr på læsning for 6.-7. klasse
– læsning og den daglige undervisning

På kurset sættes Styr på læsning for 6.-7. klasse i relation til den daglige undervisning og Fælles Mål. Hæftet suppleres med helt nye tekster og øvelser. Kurset arrangeres i samarbejde med Gyldendal.  Se mere her >>

 

 

 

 

 

 


 

Styr på læsning for 8.-9. klasse
– læsning, den daglige undervisning og prøverne

På kurset sættes Styr på læsning for 8.-9. klasse i relation til den daglige undervisning i læsning, Fælles Mål og 9.-klasseprøverne. Hæftet suppleres med helt nye tekster og øvelser. Kurset arrangeres i samarbejde med Gyldendal. Se mere her >>