header

Om Lise Vogt

Selvstændig danskkonsulent med mange års erfaring fra folkeskolen

Tidligere fagkonsulent i dansk i Undervisningsministeriet (2003 – 2013)

Tidligere projektleder for ’Nordiske Forsøgsklasser’ (2014 – 2016)

Lærebogsforfatter for Gyldendal og Dafolo

Beskikket censor i dansk

Medlem af opgavekommissionen for EUD-prøven i dansk

 

 

 

 

Kursustilbud

Spændende nabosprogsundervisning
Slå 2 fluer med ét smæk!
Arbejd med nabosprog og få gode nordiske tekster, som også kan bruges som opgivelser i 9. klasse

Karaktergivning i folkeskolen
Få et fælles sprog og fokus om kvalitet i karaktergivning

Skriftlig fremstilling 2018
Få eleverne i TOPFORM til prøverne 2018

Mundtlig dansk
Spar tid og få en skatkiste af tekster, der dækker ”de fire kasser”

Styr på læsning for 6.-7. klasse
Læsning og den daglige undervisning

Styr på læsning for 8.-9. klasse
Læsning, den daglige undervisning og prøverne.